Izaberite stranicu

Списак уџбеника

 

Списак уџбеника за природноматематички актив

Математика 1. разред : Збирка задатака за први разред гимназија и техничких школа, Ж. Ивановић, С.Огњановић, Круг 2013.

Математика 2. разред : Збирка задатака за други разред гимназија и техничких школа, Ж. Ивановић, С.Огњановић, Круг 2013.

Математика 3. разред : Збирка задатака за трећи разред гимназија и техничких школа, Ж. Ивановић, С.Огњановић , Круг 2013.

Математика 4. разред : Збирка задатака за четврти разред гимназија и техничких школа, Ж. Ивановић, С.Огњановић, Круг 2013.

Увод у аналитичку геометрију : Збирка задатака за трећи разред гимназија и техничких школа, Ж. Ивановић, С.Огњановић, Круг 2013.

Примењена математика :
Збирка задатака за други и четврти разред гимназија и техничких школа, Ж. Ивановић, С.Огњановић, Круг 2013.

Физика 1. разред : Физика за први разред четворогодишњих средњих стручних школа, Распоповић и др. ,Зуов,2013.

Физика 2. разред : Физика за други разред четворогодишњих средњих стручних школа, Распоповић и др. ,Зуов,2013.

Списак уџбеника за предмет српски језик и књижевност

Први разред:
1. Читанка за 1.разред гимназија и средњих стручних школа; др Ана Стишовић
Миловановић, др Оливера Радуловић, др Вукосава Живковић, Београд, Едука, 2019.
2. Српски језик за 1. разред гимназија и средњих стручних школа; др Душка Кликовац, мр
Љиљана Николић, Београда, Едука, 2019.
Други разред:
1. Читанка за 2.разред гимназија и средњих стручних школа; др Ана Стишовић
Миловановић, др Вукосава Живковић, др Јелена Журић, Београд, Едука, 2020.
2. Српски језик и књижевност за 2.разред гимназија и средњих стручних школа; др Душка
Кликовац, мр Љиљана Николић, Београд, Едука, 2020.
Трећи разред:
1.Читанка за 3. разред гимназија и средњих стручних школа; др Оливера Радуловић, др
Јелена Журић, Београд, Едука, 2021.
2.Српски језик за 3. разред гимназија и средњих стручних школа; др Душка Кликовац,
Београд, Едука, 2021.
Четврти разред:
1.Читанка за 4. разред гимназија и средњих стручних школа; др Оливера Радуловић, др
Јелена Журић, др Јелена Ангеловски, Београд, Едука, 2021.
2. Српски језик за 4.разред гимназија и средњих стручних школа; др Душка Кликовац,
Београд, Едука, 2021.

Списак уџбеника за предмет eнглески језик:

Први разред:

Назив уџбеника: Focus 1 (Student’s book, Workbook), Pearson Akronolo, 2017.

​ Љиљана Кнежевић – Енглески језик за I, II, IIIи IVразред геодетске школе, ЗУНС 2008

Други разред:

Назив уџбеника: Focus 2 (Student’s book, Workbook), Pearson Akronolo, 2017.

Љиљана Кнежевић – Енглески језик за I, II, IIIи IV разред геодетске школе, ЗУНС 2008

Трећи разред:

Назив уџбеника: Focus 3 (Student’s book, Workbook), Pearson Akronolo, 2017.

Љиљана Кнежевић – Енглески језик за I, II, IIIи IV разред геодетске школе, ЗУНС 2008.

Четврти разред:

Назив уџбеника: Focus 3 (Student’s book, Workbook), Pearson Akronolo, 2017.

​Љиљана Кнежевић – Енглески језик за I, II, IIIи IVразред геодетске школе, ЗУНС 2008

Списак уџбеника за предмет руски језик:

Први разред:

До встречи в России 1 Аутори: Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић, Руски језик – уџбеник и радна свеска за први разред гимназије и средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд, 2014.

Други разред:

До встречи в России 2 Аутори: Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић, Руски језик – уџбеник и радна свеска за други разред гимназије и средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд, 2014.

Трећи разред:

До встречи в России 3 Аутори: Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић, Руски језик – уџбеник и радна свеска за трећи разред гимназије и средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд, 2015.

Четврти разред:

До встречи в России 4 Аутори: Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић, Руски језик – уџбеник и радна свеска за четврти разред гимназије и средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд, 2016.

Списак уџбеника за групу општеобразовних предмета

Физичко васпитање:

Милош Кукољ 2006, Антропомоторика; Драгољуб Вишњић 2004, Теорија и методика физичког васпитања

 

Географија:

Милка Бубало-Живковић, Бојан Ђерчан, Даринка Максимовић,Географија Србије уџбеник за стручне школе,Завод за уџбенике.

 

Примењена географија:

Душица Ивандић, Приручник за ученике другог разреда Геодетске техничке школе 2019.

Историја:

Драгољуб М. Кочић,Историја за први разред средње стручних школа, Завод за уџбенике;

Иван М Бецић, Историја за други разред средње стручних школа, Завод за уџбенике;

 

Социологија:

Владимир Вулетић, Социологија за цетврти разред гимназије и средње стручних школа, 2012, Клет

Списак уџбеника за стручне предмете

Списак уџбеника можете погледати овде.