Izaberite stranicu

Предмети по годинама

ПРВА ГОДИНА:

п р е д м е т :    планиран годишњи број часова

1.српски језик : 105

2.страни језик  (енглески језик, руски језик, француски језик, немачки језик) : 70

3.физичко васпитање: 70

4.историја: 70

5.географија: 70

6.математика: 105

7.информатика и рачунарство: 140

8.физика:  70

9.нацртна геометрија: 70

10.техничко цртање: 140

11.геодезија: 140

12.геод. мерења и рачунања: 350

13.верска настава: 35

14.грађанско васпитање: 35

15.час одељењског старешинства : 35

16.блок настава ГМР: 120

У К У П Н О       1625       часова

_____________________________________

ДРУГА ГОДИНА:

1.српски језик: 105

2.енглески језик: 70 (руски језик, француски језик, немачки језик)

3.физичко васпитање: 70

4.историја одаб. теме: 70

5.основи грађевинарства: 70

6.примењена географија: 70

7.математика: 105

8.физика: 70

9.техничко цртање: 140

10.геодезија: 140

11.геод. мер. и  рачунања: 490

12.тех. обрада у премеру: 140

13.верска настава: 35

14.грађанско васпитање: 35

15.час одељењског старешинства: 35

16.блок настава ГМР: 120

У К У П Н О       1835  часова

_______________________________________

ТРЕЋА ГОДИНА

п р е д м е т :         планиран  годишњи број часова

1.српски језик и књижевност: 105

2.енглески језик: 70 (руски језик, француски језик , немачки језик)

3.физичко васпитање: 70

3.увод у анал. геометрију: 70

4.математика: 105

5.картографија: 70

6.геодезија: 105

7.геод. мер. и  рачунања: 420

8.геодетски планови: 140

9.примењена геодезија: 105

10.катастар непокретности: 105

11.тех.обрада у премеру: 140

12.верска настава: 35

13. грађанско васпитање: 35

14.час одељењског. старешинства: 35

15.блок настава ГМР: 120

У К У П Н О      1730

_______________________________________

ЧЕТВРТА ГОДИНА:

п р е д м е т :     планиран годишњи  број часова

1.српски језик и књижевност: 96

2.енглески језик: 64 (руски језик, француски језик , немачки језик)

3.физичко васпитање: 64

4.социологија са пр.грађан : 64

5. математика: 96

6.примењена математика: 64

7.геодезија: 64

8.геод. мер. и  рачунања: 256

9.геодетски планови: 96

10.тех. обрада у премеру: 128

11.примењена геодезија: 96

12. геодезија у инж. радовима: 64

13.предузетништво: 128

14.фотограметрија: 64

15.верска настава: 32

16.грађанско васпитање: 32

17.час одељењског. старешинства: 32

18.блок настава ГМР: 120

 

У К У П Н О:  1560