Izaberite stranicu

Стручни актив за развој школског програма

Обавезе актива су да планира, испитује и прати потребе тржишта рада, као и нове технологије, и предлаже решења за осавремењавање школског програма. Актив прати реализацију планираних задатака у нашој школи и води евиденцију о активностима.

Чланови:

1. Нинослав Јурас – наставник – координатор,

2. Татјана Верховшек – наставник,

3. Милена Веселиновић – наставник,

4. Жарковић Петар – наставник,

5. Јовановић Милица(замена Александре Ивановић) – наставник