Izaberite stranicu

Стручни актив за развојно планирање

Обавезе тима су да планира, испитује и прати потребе тржишта рада, као и нове технологије, и предлаже решења за осавремењавање школског програма. Тим прати реализацију планираних задатака у нашој школи и води евиденцију о активностима тима.

Чланови:

1. Тамара Ивковић – наставник – координатор

2. Миливојевић Мирјана – наставник,

3. Соња Спасојевић – наставник,

4. Лука Кнежевић – наставник,

5. Милан Ристић – наставник,

6. Представник Ученичког парламента,

7. Недељка Каваји – представник Савета родитеља,

8. Ружица Петровић – Гашевић – психолог,

9. Снежана Пандуровић Алексић– директор.