Izaberite stranicu

Тим за инклузивно образовање

Обавезе тима су да организује и координира самовредновање квалитета рада школе. Планира и спроводи активности изабраних области самовредновања рада у школи и води одговарајућу документацију о свом раду.

Чланови:

Чланови:

1. Ружица Петровић – Гашевић – психолог – координатор тима,

2. Жељко Трифуновић – наставник,

3. Неда Софронић – наставник,

4. Биљана Веселиновић – наставник,

5. Јагода Петровић – Укај – наставник,

6. Катарина Катић – наставник,

7. Снежана Пандуровић Алексић – директор