Izaberite stranicu

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Обавезе тима су да учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета и развој школе. Сарадња са органима школе и субјектима ван школе на испуњавању задатака из своје надлежности и обезбеђивању неопходних услова за обезбеђивање квалитета и развој школе.

Чланови:

1. Зорица Милић – наставник – координатор тима,

2. Пантић Гордана – наставник,

3. Биљана Милановић – представник Савета родитеља,

4. Представник Ученичког парламента,

5. Саша Младеновић – представник геодетске фирме,

6. Ружица Петровић – Гашевић – психолог – наставник,

7. Снежана Пандуровић Алексић– директор.