Izaberite stranicu

Тим за самовредновање квалитета рада школе

Обавезе тима су да организује и координира самовредновање квалитета рада школе. Планира и спроводи активности изабраних области самовредновања рада у школи и води одговарајућу документацију о свом раду.

Чланови:

1. Маријана Милошевић – наставник – координатор тима,

2. Душица Ивандић – наставник,

3. Јелена Вукотић – наставник,

4. Драгана Трнавац – наставник,

5. Александар Бркић – наставник,

6. Наташа Ергић – ученица,

7. Сања Николић Видић – родитељ.