Izaberite stranicu

Тим за подршку ученицима и запосленима

Обавезе тима су да планирају и предлажу подстицање ученика у активном учешћу у школи, кроз подучавање различитих техника учења и организовање вршњачке помоћи. Тим ће се бавити саветодавним радом са наставницима, кроз праћење и помоћ у раду наставницима приправницима. Организовањем и планирањем радионица за ученике и наставнике и извештавањем о реализованим активностима тима.

Чланови:

1. Петар Жарковић – наставник – координатор,

2. Оливера Лојаница – наставник,

3. Милан Ристић – наставник,

4. Милош Радосављевић – наставник,

5. Никола Ђоловић – вероучитељ,

6. Ружица Петровић – Гашевић – психолог,

7. Снежана Пандуровић Алексић– директор.