Izaberite stranicu

Тим за праћење стручног усавршавања

Обавезе тима су да планира, испитује и прати потребе тржишта рада, као и нове технологије, и предлаже решења за осавремењавање школског програма. Тим прати реализацију планираних задатака у нашој школи и води евиденцију о активностима тима.

Чланови:

  1. Марко Станковић – наставник – координатор,
  2. Рада Драгичевић – наставник,
  3. Мила Танасковић – наставник,
  4. Ивана Марковић – наставник,
  5. Даница Видуловић – наставник.