Izaberite stranicu

Тим за реализацију програма здравствене заштите

Обавезе тима су да прате заштиту и превенцију здравља ученика током боравка у школи. Организују посете и предавања из домена здравствене заштите и воде документацију о активностима тима.

Чланови:

1. Александар Радовић – наставник – координатор,

2. Стељић Милијана – наставник,

3. Ружица Петровић – Гашевић – психолог,

4. Јагода Петровић-Укај, наставник,

5. Јелена Животић – наставник,

6. Снежана Пандуровић Алексић – директор.