Izaberite stranicu

Тим за заштиту од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације

Тим реализује превентивне и интервентне активности у случајевима сумње или регистрованог дискриминаторног понашања. Указује на обавезе и одговорности ученика, родитеља и запослених по питањима од значаја за заштиту од дискриминације. Квалификује ниво дискриминације и промовише ненасиље у школи заједно са ученицима и свим запосленим у свакој прилици. Организује посете и предавања из домена злостављања, занемаривања, вређања угледа части или достојанства личности. Води записник и чува докуменатацију о свим ситуацијама дискриминације и дискриминаторног понашања у којима учествује тим.

Чланови:

1. Јагода Петровић – Укај – координатор тима,

2. Снежана Пандуровић Алексић– директор школе,

3. Зорица Андрић – секретар школе,

4. Ружица Петровић-Гашевић – психолог школе,

5. Станковић Ђорђије – представник родитеља,

6. Раденко Раичковић – школски полицајац,

7. Петар Жарковић – наставник,

8. Представник ученичког парламента.