Izaberite stranicu

Јавне набавке

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ВЕЗИ СА ТЕКУЋИМ ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАЊА ФАСАДЕ

На основу Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке Геодетска техничка школа доноси Одлуку о додели уговора у вези са текућим пословима одржавања фасаде. Текст одлуке можете погледати...

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: Радови на фасади школе Број јавне набавке: 02/21 НАРУЧИЛАЦ: Геодетска техничка школа Београд Адреса: Ул. Милана Ракића бр. 42, 11000 Београд ПИБ: 101721861 Матични број: 07004826 Интернет страница...