+381 11 2411 880 geodetskabg@gmail.com
Select Page

Јавне набавке

ПЛАН НАБАВКИ за 2021. годину

ДОКУМЕНТ - ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ: Plan JN-za 2021. (Geodetska skola)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), Геодетска техничка школа објављује:...

Одлукa о додели уговора

ПРЕУЗМИ Одлука-о-додели-уговора-ЈНМВ-02-20-1Преузми Одлуком о покретању поступка јавне набавке директора Геодетско техничке школе Београд бр. 01-416 од 14.05.2020. године покренут је поступак јавне набавке мале вредности добара – Геодетски инструменти - ГНСС пријемник...

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о продужењу рока за подношење понудаза јавну набавку мале вредности добара бр. 02/20 – „Геодетски инструменти – ГНСС пријемник“ Продужава се рок за подношење понуда на 29.05.2020. године до 12:30 часова.Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама...