Izaberite stranicu

Наше реке – Како се односимо према природи, а како према рекама?

Објављено од стране Амира Петровић
мар 18, 2022

Према материјалу који се може наћи на сајту Завода за заштиту природе, помиње се да су реке данас један од најосетљивијих екосистема у Европи.
Садржаји који су заинтересовали ученике говоре о томе да: „Површинске воде имају бројне појаве, пределе и просторе који су заштићени и посебно атрактивни са научног, образовно-васпитног, еколошког, естетског и социо-културног поимања. Најзначајнији и најлепши међу њима су веома познати попут Крупачког врела, Таорских врела, Бјелушке потајнице, Власинског језера, слапова Сопотнице, водопада Прскало (на фотографији), водопада Рипаљка и других.“

У наставку можете погледати текст натписа kоординатора Еко-школе Јагоде Петровић-Укај.

Наше реке

Како се односимо према природи, а како према рекама?

Према материјалу који се може наћи на сајту Завода за заштиту природе, помиње се да су реке данас један од најосетљивијих  екосистема у Европи.

Садржаји који су заинтересовали ученике говоре о томе да: „Површинске воде имају бројне појаве, пределе и просторе који су заштићени и посебно атрактивни са научног, образовно-васпитног, еколошког, естетског и социо-културног поимања. Најзначајнији и најлепши међу њима су веома познати попут Крупачког врела, Таорских врела, Бјелушке потајнице, Власинског језера, слапова Сопотнице, водопада Прскало (на фотографији), водопада Рипаљка и других.“

Пажњу ученика привукла је и информација да „У  Србији, по проценама стручњака, живи око 100 врста риба. У односу на број од око 550 европских врста, ихтиофауна Србије представља 20% свих слатководних врста риба на простору Европе. Јужна Србија, а пре свега реке Пчиња и Драговиштица, представља северне границе ареала неких врста риба егејског слива, као што су буресијева бркица и источна мренка. “

Развијене дигиталне компетенције ученика, коришћењем савремених електронских уређаја, помогли су приликом проналажења значајних информација о рекама и о 14.марту, као међународно значајном датуму којим се обележавају напори свих заљубљеника у реке, да оне остану чисто и безбедно станиште својим становницима, а нама да буду и одмориште након учења и учионица из које сазнајемо природне процесе чијих су реке део.

Ово истраживање карактеристика наших река реализовано је у сарадњи ученика одељења: 1- 3, 1- 4, 2- 2.