Izaberite stranicu

Нови календар за школску 2020/2021. годину

Објављено од стране Tamara Ivkovic
дец 9, 2020

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину, који је одштампан уз Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину („Службени гласник РС –Просветни гласник”, бр. 6/20 и 17/20), замењује се новим табеларним прегледом календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину.

Нови календар образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину

можете преузрти овде:  Kalendar