Izaberite stranicu

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
за јавну набавку мале вредности добара бр. 02/20 – „Геодетски инструменти – ГНСС пријемник“


Продужава се рок за подношење понуда на 29.05.2020. године до 12:30 часова.
Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама ЗЈН, актима наведеним у овој конкурсној документацији, позитивним прописима правног система Републике Србије који су у вези са предметом ове јавне набавке и условима одређеним у овој
конкурсној документацији.


Крајњи рок за доставу понуде до 29.05.2020. године до 12:30 часова.

Више о томе прочитајте овде: