+381 11 2411 880 geodetskabg@gmail.com
Select Page

Oбавештење о продужетку рока за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку – отворени поступак бр. 01/18 – „Екскурзије“
Продужава се рок за подношење понуда на 09.03.2018. године до 14:30 часова.

Obaveštenje o produzetku roka