Izaberite stranicu

П О З И В

Објављено од стране Marijana Milošević
мај 24, 2019

П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЧИЈИ СУ ПРЕДМЕТ ДОБРА: Геодетски инструменти – тотална станица
Број јавне набавке: 02/19
НАРУЧИЛАЦ:
 Наручилац: Геодетска техничка школа Београд
 Адреса: Ул. Милана Ракића бр. 42, 11000 Београд
 ПИБ: 101721861
 Матични број: 07004826
 Шифра делатности: 85.32
 Текући рачун: 840-1397760-61 („Родитељски динар“) / 840-1470660-96 („Управа за трезор“)
 Интернет страница наручиоца: www.geodetska.edu.rs  Одговорно лице: Снежана Пандуровић

Преузмите документа овде: