+381 11 2411 880 geodetskabg@gmail.com
Select Page

Питања и одговори ЈН ОП 2/2018

Одговори и појашњења на питања постављена од стране заинтересованих лица за отворени поступак јавне набавке – услуга бр. 02/18 – „Екскурзије у иностранству“

Pitanja i odgovori -JN OP 02-18