Izaberite stranicu

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Објављено од стране Marijana Milošević
јул 8, 2016

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), Правилника о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавних набавки унутар наручиоца („Службени гласник РС“, бр. 83/2015), члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 72/2009, 52/2011,55/2013 и 68/15), и члана  48. став  1. Статута, Школски одбор  Геодетске техничке школе, у проширеном саставу, на седници одржаној дана 04.12.2015. године, доноси:PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA-2015-2016