Izaberite stranicu

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ПОПРВНИ ИСПИТ

Објављено од стране Marijana Milošević
јун 27, 2016

Оцењивање ученика y средњој школи је сталан процес праћења и подржавања развоја и напредовања ученика у току школске године. Оцењивањем у средњој школи процењује се постигнутост прописаних задатака у савлађивању школског програма.

Ученик понавља разред уколико на крају другог полугодишта има више од две недовољне закључне бројчане оцене. Ученик који има до две недовољне закључне бројчане оцене полаже поправни испит у августовском испитном року, осим ученика завршних разреда, у складу са посебним законом.

РАСПОРЕД  ПРИПРЕМНЕ  НАСТАВЕ  ЗА  ПОПРВНИ  ИСПИТ МОЖЕТЕ

ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ:

ПРВА ГОДИНА:

word:    PRIPREMNA I..RAZRED16

pdf: PRIPREMNA I..RAZRED16

ДРУГА ГОДИНА:

word:    PRIPREMNA II..RAZRED16

pdf: PRIPREMNA II..RAZRED16

ТРЕЋА ГОДИНА:

word:   PRIPREMNA III..RAZRED16

pdf: PRIPREMNA III..RAZRED16