Izaberite stranicu

Sajam školskih timova za karijerno vođenje

Објављено од стране Tamara Ivkovic
јун 2, 2018

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je četvrtu godinu za redom organizovala Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje (KViS). Sajam se održao 29. maja 2018. godine, u Beogradu, uz partnersku podršku fondacije Solidar, Privredne komore Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Sajam je okupio 19 najboljih srednjoškolskih timova za karijerno vođenje i savetovanje iz cele Srbije, kao i druge zainteresovane predstavnike iz srednjih škola i drugih institucija i organizacija, kako bi međusobno razmenili iskustva i time unapredili svoj rad u ovoj oblasti. Sajam su podržali i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Tempus kancelarija u Srbiji – Euroguidance centar.

Tim za karijerno vođenje u kom su Ružica Petrović Gašević , Tamara Ivković i Marija Matejić , kao i učenik II2 Stefan Radović izložili su aktivnosti Tima u školskoj 2017/2018 godini . Naglasak je ovoga puta stavljen na sprečavanje osipanja učenika , saradnju sa privredom , organizaciju stručne prakse , povećanju preduzetničkih sposobnosti kod učenika .

Aktivnosti Tima za karijerno vođenje Geodetske škole bile su brojne ove godine : Profesionalno informisanje , takmičenje „Poslovni izazov“ , Učeničke kompanije, organizovanje stručnih poseta konferencijama i geodetskim firmama , realni susreti „Senka na poslu“ , vršnjačka edukacija, saradnja sa kolegama iz privatnih firmi -predavanja za učenike,razmena iskustava sa nastavnicima, poseta višim školama, sajmovima obrazovanja i zapošljavanja , „Festival znanja i veština“ , Razgovori učenika sa bivšim učenicima škole koji studiraju , Info tabla sa promo materijalima visokoobrazovnih ustanova , radionice sa učenicima…

Članovi Tima za karijerno vođenje iskoristili su priliku da razmene iskustava sa kolegama iz ostalih srednjih škola i bili pohvaljeni od strane generalne direktorke Beogradske otvorene škole .  Usmeno su napravljeni dogovori sa BOŠ-om i Euroguidance centrom o daljoj saradnji i unapređenju aktivnosti koje sprovodi Geodetska tehnička škola i njen  tim za karijerno vođenje