+381 11 2411 880 geodetskabg@gmail.com
Select Page

Sajam školskih timova za karijerno vođenje

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je četvrtu godinu za redom organizovala Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje (KViS). Sajam se održao 29. maja 2018. godine, u Beogradu, uz partnersku podršku fondacije Solidar, Privredne komore Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Sajam je okupio 19 najboljih srednjoškolskih timova za karijerno vođenje i savetovanje iz cele Srbije, kao i druge zainteresovane predstavnike iz srednjih škola i drugih institucija i organizacija, kako bi međusobno razmenili iskustva i time unapredili svoj rad u ovoj oblasti. Sajam su podržali i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Tempus kancelarija u Srbiji – Euroguidance centar.

Tim za karijerno vođenje u kom su Ružica Petrović Gašević , Tamara Ivković i Marija Matejić , kao i učenik II2 Stefan Radović izložili su aktivnosti Tima u školskoj 2017/2018 godini . Naglasak je ovoga puta stavljen na sprečavanje osipanja učenika , saradnju sa privredom , organizaciju stručne prakse , povećanju preduzetničkih sposobnosti kod učenika .

Aktivnosti Tima za karijerno vođenje Geodetske škole bile su brojne ove godine : Profesionalno informisanje , takmičenje “Poslovni izazov” , Učeničke kompanije, organizovanje stručnih poseta konferencijama i geodetskim firmama , realni susreti “Senka na poslu” , vršnjačka edukacija, saradnja sa kolegama iz privatnih firmi -predavanja za učenike,razmena iskustava sa nastavnicima, poseta višim školama, sajmovima obrazovanja i zapošljavanja , “Festival znanja i veština” , Razgovori učenika sa bivšim učenicima škole koji studiraju , Info tabla sa promo materijalima visokoobrazovnih ustanova , radionice sa učenicima…

Članovi Tima za karijerno vođenje iskoristili su priliku da razmene iskustava sa kolegama iz ostalih srednjih škola i bili pohvaljeni od strane generalne direktorke Beogradske otvorene škole .  Usmeno su napravljeni dogovori sa BOŠ-om i Euroguidance centrom o daljoj saradnji i unapređenju aktivnosti koje sprovodi Geodetska tehnička škola i njen  tim za karijerno vođenje