Izaberite stranicu

Технике превазилажења стреса

Објављено од стране Амира Петровић
сеп 1, 2023
У свакодневним школским, као и општим животним ситуацијама, сусрећемо се са стресом.
Како га превазићи, како на адекватан начин одговорити на захтеве који се пред нас постављају? 
 
Психолог школе Ружица Петровић Гашевић припремила је и реализовала интерно стручно усавршавање на тему „Технике превазилажења стреса“ за чланове Наставничког већа.
 
Посебан нагласак стављен је на приказ АБЦ модела, односно указивање на то да нас догађаји по себи не чине узнемиренима, него начин на који ми размишљамо о тим догађајима. 
Радионица је кроз вежбе препознавања и промене начина размишљања у стресној ситуацији осмишљена у циљу промене емоција поводом стресних догађаја и ефикаснијег реаговања.
 
Полазници радионице су радили на дефинисању појмова стреса и других сродних појмова, уочавали који су показатељи стреса, препознавали стратегије које не могу помоћи, а упознавали начине реаговања и стратегије које помажу у превазилажењу стреса.
Акценат је усмерен на резилијентност и како је развијати у свакодневним ситуацијама.