+381 11 2411 880 geodetskabg@gmail.com
Select Page

Ugovori o javnoj nabavci

Geodetska tehnička škola je sklopila ugovore o javnoj nabavci JN OP br. 02/18 -I partija: Ekskurzija “Srednja Evropa” sa “Modena travel” d.o.o. iz Novog Sada Trg slobode 4, del.broj ugovora 01-1170/1 od 10.09.2018.godine, a  ugovor o javnoj nabavci JN OP br. 02/18 – II partija: Ekskurzija “Klasična Italija” zaključen sa “Fantast tourist” d.o.o. Novi Sad, Jevrejska 8, del.broj ugovora 01-1128 od 10.09.2018.god., a okv.sporazum  01-935 od 06.08.2018.god.