Izaberite stranicu

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2022/23

Родитељи, односно други законски заступници кандидата који су распоређени у Геодетску техничку школу пријаву за упис могу поднети:
• на Порталу mojasrednjaskola.gov.rs, као ауторизовани корисник, електронским путем; изузетно, уколико потврду о обављеном лекарском прегледу није могуће прибавити електронским путем, кандидат доставља лекарско уверење непосредно у школи.
• доласком у школу, писменим путем 14. и 15. јула од 8,00 до 15,00 часова. Геодетска техничка школа врши упис ученика првог разреда, по списку Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС      

• пријава за упис;
• оригинално уверење о положеном завршном испиту;
• оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању; (сведочанства три последња разреда);
• лекарско уверење о испуњавању здравствених услова у зависности од образовног профила.
 

Важно обавештење за родитеље ученика који желе да конкуришу за упис у домове ученика:

Пре него предате оригинална документа за упис у први разред Геодетске техничке школе, проверите да ли сте обезбедили оверене фотокопије докумената за дом. Уколико нисте начинили препис оригиналних докумената, учините то код јавних бележника/нотара.