Izaberite stranicu

Vanredni učenici – aprilski/majski rok

Vanredni učenici i redovni učenici koji polažu dopunske ispite u školskoj 2019/2020. godini, umesto aprilskog roka imaju pravo polaganja ispita u majskom ispitnom roku.

Ispiti se prijavljuju od četvrtka 30.aprila do četvrtka 07. maja 2020. godine u 15 časova elektronskim slanjem email-a sa predmetom (Subjekt) Prijava za polaganje vanrednih ispita ISKLJUČIVO na email adresu vanredniucenici.gts@gmail.com

Prijava poslata na bilo koju drugu email adresu škole, neće se smatrati valjanom i učenik neće moći da pristupi polaganju ispita.

Ispiti će se polagati preko Google Classroom-a kroz video pozive i testove.

Raspored polaganja ispita biće objavljen 09.05.2020. godine, a ispitni rok će početi od 12.05.2020. godine.

Učenici mogu prijaviti najviše pet ispita po roku.

Svi kandidati koji planiraju da polažu maturski ispit u junskom ispitnom roku neka se jave dodatno na mail vanredniucenici.gts@gmail.com kako bi dobili sve potrebne informacije o pripremama maturskog ispita koje počinju uskoro.