Геодезија у Египту Постоји једна занимљива претпоставка да су у периоду славног Египта одабрани млади људи изучавали мерење земље у посебним школама за свештенике. Најбољи међу њима су имали практично и математичко образовање за контролу геодетских мерења која су се...

opširnije