Izaberite stranicu

Геодезија у Египту

Постоји једна занимљива претпоставка да су у периоду славног Египта одабрани млади људи изучавали мерење земље у посебним школама за свештенике. Најбољи међу њима су имали практично и математичко образовање за контролу геодетских мерења која су се радила у сврху мерења земљишта и рачунање површина, обнављање и контролу граница парцела, рачунање пореза, контроле мерења при градњи пирамида, планирања, градњи градова… Они су били претече данашњих геодета

Наш чувени научник Милутин Миланковић, такође, издваја Египат као колевку геометријске науке која се једним својим делом развила у геодезију:

“Пре него што се приступи сејању у Египту, било је одувек потребно да се замуљене или разлокане границе појединих имања успоставе и предаду опорезованим поседницима на обраду. А тај посао разграничавања имања могућан је само помоћу геодезије.’’

Река Нил је за Египат значила живот. Постојала је потреба за обновом граница парцела након честих поплава. Тада се развио ефикасан систем мерења летвама и врпцама.

Такође, ту се појавио чувени египатски троугао са страницама 3, 4, 5, а рачунање површина троугла и четвороугла представља почетак катастра.

 

Геодетска мерења примењивана у древном Египту  у многим аспектима имају запањујућу сличност с принципима и техникама које се примењују данас. Симетрија и пропорције грађевина из тог времена сведоче о вештинама и способностима старих геодета, а потреба за њиховим„услугама и сервисима“ била је последица развијеног друштва.  

У неком од наредних текстова ћемо говорити о значају геодетских мерења приликом изградње чувених пирамида.