+381 11 2411 880 geodetskabg@gmail.com
Select Page

Јавна набавка мале вредности

Објављујемо измене по питању јавне набавке мале вредности бр. 02/19: Геодетски инструменти – тотална станица, сва потребна документа:

1. Одговори на питања бр. 1 заинтересованих лица која су благовремено окачена на Портал ЈН.
2.Измена КД, коју исто тако треба окачити на сајт школе.
3.Обавештење о померању рока за подношење понуда

Документа: