+381 11 2411 880 geodetskabg@gmail.com
Select Page

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана члана 116. став 1. и прилога 3 И Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: ЗЈН), Геодетска техничка школа Београд, као Наручилац, објављује: