Izaberite stranicu

Оdluka o izmeni ugovora br. 01-742 od 20.06.2019. godine

Објављено од стране Tamara Ivkovic
јул 21, 2019

Na osnovu člana 115. stav 5. Zakona o javnim nabavkama i Priloga 3L (“Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15) nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti br. 02/19: dobra – „Geodetski instrumenti – totalna stanica“ i zaključenog ugovora o javnoj nabavci – kupoprodaji dobara, direktor Geodetsko tehničke škole Beograd, donosi Odluku o izmeni ugovora br. 01-742 od 20.06.2019. godine.

Kompletan tekst Odluke možete pregledati ovde.