Izaberite stranicu

ОБАВЕШТЕЊЕ: О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Прочитајте овде:

РАЗЛОГ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА: У складу са чланом 109. став 1. ЗЈН, односно за I партију је понуда одбијена као неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

КАДА ЋЕ ПОСТУПАК ПОНОВО БИТИ ПОКРЕНУТ: Поступак, највероватније, неће бити покренут у овој буџетској години, с обзиром да је предмет услуге сезонски.