Izaberite stranicu

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Геодетска техничка школа објављује: