Izaberite stranicu

Предмет: Обавештење

Објављено од стране Marijana Milošević
нов 12, 2019

ГЕОДЕТСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Београд, Милана Ракића 42

Дел.број: 01-1300

Датум: 08.11.2019.

                На основу члана 126. став 4. тачка 18) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18 и др. закони и 10/19), члана 78. став 3. тачка 20. Статута Геодетске техничке школе, а у вези са чланом 56. став 2. тачка 1) Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/18), директор  Геодетске техничке школе дана 28.10.2019. године донела је одлуку о одређивању лица за заштиту података о личности, дел.број 01-1227/1.

Лице за заштиту података о личности у Геодетској техничкој школи  је Александар Бркић, дипломирани правник, запослен у Геодетској техничкој школи на пословима наставника предметне наставе, адреса Београдска 31, телефон 011/3234-998.

                Овo обавештење објављује се на сајту школе, огласној табли, а одлука је достављена и Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

                                                                                                               Директор Школе

                                                                                                            Снежана Пандуровић