Izaberite stranicu

Тим за професионални развој

Обавезе тима су да прати и води разговоре са ученицима којима је помоћ потребна ради лакшег савладавања програма током боравка у школи. Тим организује посете, предавања, активности и саветовања из домена професионалног развоја ученика. Тим ће се, уз своје обавезе, бавити и саветовањем у каријерном вођењу и пружању помоћи појединцу да формира реалну слику о својим способностима, особинама личности и интересовањима.

Чланови:

1. Ружица Петровић-Гашевић – психолог школе – координатор тима,

2. Милош Радосављевић – наставник,

3. Владимир Љубичић – наставник,

4. Марија Радић – наставник,

5. Марија Обрадовић – наставник,

6. Јелена Јовичић Јовановић – наставник.