Izaberite stranicu

OBAVEŠTENJE

Ministarstvo prosvete , nauke i tehnološjog razvoja obezbediće novi softver koji će se koristiti za upis u prvi razred svih srednjih škola u Srbiji. Počev od školske 2019/2020.godine. Na taj način sva adokumenta poput Izvoda iz matične knjige rođenih i dokaz o prijavi...

Браво Стефане!

Национална географска олимпијада одржава се од 2015.године и прати услове Интернационалне географске олимпијаде.То је јединствена прилика да ученици средњих школа покажу географске вештине и разумевање географије као научне области.  Стефан Костић, ученик првог...

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA- ЕКСКУРЗИЈA У ИНОСТРАНСТВУ

На основу члана 32, члана 61, члана 40. и члана 40а Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. и члана став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и...