Izaberite stranicu

П О З И В

П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ЧИЈИ СУ ПРЕДМЕТ УСЛУГЕ: ЕКСКУРЗИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама ЗЈН, актима наведеним у овој конкурсној документацији,...

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавам све ученике, запослене у школи и родитеље да се продужава зимски распуст. У циљу превенције ширења грипа у популацији деце и младих, а  имајући у виду актуелне епидемиолошке податке надлежних органа, тела и служби, Министарство просвете, науке и...