Izaberite stranicu
Векомове стипендије

Векомове стипендије

Велико нам је задовољство да се и ове године можемо похвалити  оствареном традиционалном сарадњом са фирмом  Веком . Господин Вељко Фуштић од 2012.године стипендира наше најбоље ученике, а ове године стипендије фирме Веком добило је троје ученка четвртог разреда...

Николина Црнобрња освојила треће место

ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА су традиционални програм који Пријатељи деце Звездаре реализују у сарадњи са Библиотеком „Вук Караџић“ са циљем да се, кроз интеракцију деце песника и афирмисаних писаца, код деце и младих развија љубав према поезији и писаној речи уопште....

Дан људских права

Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је 10. децембар за Дан људских права 1950. године како би скренула пажњу „народа света“ на две године раније потписну Универзалну декларацију о људским правима, као први свеобухватни инструмент заштите људских права....

Нови календар за школску 2020/2021. годину

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину, који је одштампан уз Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину („Службени гласник РС –Просветни гласник”, бр. 6/20 и...