Izaberite stranicu

Тим за промоцију школе

Обавезе тима су да учествује у плану и реализацији промоције Геодетске техничке школе на сајмовима образовања и посетама основним школама. Сарадња са органима школе и субјектима ван школе на испуњавању задатака из своје надлежности и планирању неопходних услова за промоцију школе и геодетске струке.

Чланови:

1. Марија Обрадовић – наставник – координатор,

2. Владимир Љубичић – наставник ,

3. Милош Радосављевић – наставник,

4. Петар Жарковић – наставник,

5. Неда Софронић – наставник,

6. Марина Јовић – наставник,

7. Невена Николић – наставник,

8. Снежана Пандуровић Алексић– директор.