Izaberite stranicu

Тим за уређење школе

Обавезе тима су да планирају и предлажу уређење екстеријера и ентеријера школе. Тим својим деловањем треба да развија и негује естетску и уметничку свест ученика и извештава о реализованим активностима тима.

Чланови:

1. Амира Петровић – наставник – координатор,

2. Душица Ивандић – наставник,

3. Гордана Пантић – наставник,

4. Слободанка Лазаревић – наставник,

5. Јелена Јовичић Јовановић – наставник.