Izaberite stranicu

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку – отворени поступак бр. 01/19 – „Екскурзије“
Продужава се рок за подношење понуда на 07.05.2019. године до 14:30 часова.

Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама ЗЈН, актима наведеним у овој конкурсној документацији, позитивним прописима правног система Републике Србије који су у вези са предметом ове јавне набавке и условима одређеним у овој конкурсној документацији. Крајњи рок за доставу понуде до 07.05.2019. године до 14:30 часова.

Документа можете преузети овде: