Izaberite stranicu

Геодетска техничка школа склопила је  уговор о јавној набавци (ЈН ОП бр. 01/18 – Трећа партија:Екскурзија у Словенији) за другу годину школске 2018/19 године са „Гранд турсом“, Нови Сад, Железничка 23а, дел.број 01-6432 од 16.05.2018.године.