Izaberite stranicu

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Обавезе тима су да учествује у изради аката који се односе на развој међупредметних компетенција и предузетништва. Сарадња са органима школе и субјектима ван школе на испуњавању задатака из своје надлежности и обезбеђивању услова за развој међупредметних компетенција и предузетништва.

Чланови:

1. Снежана Пандуровић Алексић – директор,

2. Ружица Петровић – Гашевић – психолог,

3. Владимир Љубичић – наставник,

4. Гордана Пантић – наставник,

5. Јелена Вукотић – наставник,

6. Марија Обрадовић – наставник.