Izaberite stranicu

Географска секција у Панчеву

Чланови географске секције из Геодетске техничке школе  су у суботу  26. маја 2018.године по дивном, сунчаном дану посетили Панчево. Аутобусом из Београда прешли смо Панчевачки мост дуг преко 1500м и гледајући у моћни Дунав, подсетили се часова  географије.  ...

Конкурсна документација : екскурзија у иностранству

На основу члана 32, члана 61, члана 40. и члана 40а Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. и члана 8. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и...