Izaberite stranicu

Ученик генерације

Ученик генерације Геодетске техничке школе РАДОВАН ЈЕЛОВАЦ Наставничко веће Геодетске техничке школе, на седници одржаној 4.6.2019., за ученика генерације прогласило је Јеловац Радована, ученика 4-1. Радован Јеловац рођен је 14.3.2000. године у Београду. Завршио је...

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

О Д Л У К А О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: I – ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ за I партију: Екскурзија „Грчка“ отвореног поступка јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума бр. 01/19 – услуге – 01/19: „Екскурзије у иностранству (предмет...

Јавна набавка мале вредности

Објављујемо измене по питању јавне набавке мале вредности бр. 02/19: Геодетски инструменти – тотална станица, сва потребна документа: 1. Одговори на питања бр. 1 заинтересованих лица која су благовремено окачена на Портал ЈН. 2.Измена КД, коју исто тако треба...